پتروشیمی مبین


شرکت صباشیمی‌ آریا در پتروشیمی مبین انواع رنگ های اپوکسی، پلی یورتان، اتیل سیلیکات، اپوکسی مخصوص آب آشامیدنی و فنولیک را تامین نموده و منبع اصلی تامین رنگ در این پتروشیمی می باشد.
برند های شرکت صبا شیمی آریا