پتروشیمی رازی


شرکت صباشیمی‌ آریا در پتروشیمی رازی انواع رنگ های اپوکسی، پلی یورتان، اتیل سیلیکات، اپوکسی مخصوص آب آشامیدنی و فنولیک را تامین می نماید.
برند های شرکت صبا شیمی آریا