آستر اکسید آهن اخرایی اپوکسی پلی آمید

دانلود دیتاشیت

این محصول بر اساس رزین اپوکسی وسخت کننده پلی آمیدی طراحی شده است. این محصول دارای مقاومت شیمیایی و ضد خوردگی بالایی می باشد. با توجه به وجود رنگدانه ضد خوردگی اکسید آهن مقاومت مناسبی تحت شرایط غوطه وری جزئی و کامل در آب و همچنین مقاومت خوردگی بالایی از خود نشان می دهد. همینطور قابلیت سخت شدن کامل و رها سازی تمام حلال ها و عدم مهاجــرت رنگدانه به فاز آب از دیگــر خـــواص این پوشـش می باشد. از این محصول می توان در محافظت سطوح داخلی و خارجی تانک های آب، لوله ها، اتصالات انتقال آب و سازه های فلزی که در معرض شرایط خورنده قرار می گیرند، استفاده نمود.
مشاهده اطلاعات بیشتر در صفحه آستر اکسید آهن اخرایی اپوکسی پلی آمید

آستر اکسید آهن اخرایی اپوکسی پلی آمیدآستر اکسید آهن اخرایی اپوکسی پلی آمید | آستر اکسید آهن اخرایی اپوکسی پلی آمید | آستر‌اکسید‌آهن‌اخرایی‌اپوکسی‌پلی‌آمید | استر اکسید اهن اخرایی اپوکسی پلی امید | کاتالوگ آستر اکسید آهن اخرایی اپوکسی پلی آمید | استر اکسید اهن اخرایی اپوکسی پلی امید | سایت آستر اکسید آهن اخرایی اپوکسی پلی آمید | لیست قیمت آستر اکسید آهن اخرایی اپوکسی پلی آمید | آستر اکسید آهن اخرایی اپوکسی پلی آمید رنگ صنعتی صبا | آستر اکسید آهن اخرایی اپوکسی پلی آمید صبا شیمی آریا


برند های شرکت صبا شیمی آریا