کارخانه

کارخانه شرکت صباشیمی آریا در شهرک صنعتی شکوهیه قم واقع شده است. متراژ کارخانه بالغ بر 6000 متر مربع و شامل 3500 متر مربع بصورت مسقف می باشد. بخش های تشکیل دهنده کارخانه شامل 2 عدد سالن تولید، سالن انبار محصول، سالن انبار مواد اولیه، سالن انبار بسته بندی، بخش اداری، بخش آزمایشگاه کنترل کیفیت حین تولید، آزمایشگاه تحقیق و توسعه و واحد تاسیسات و ایمنی می باشد.
باتوجه به اینکه این شرکت دارای انواع گواهینامه های مدیریتی همچون ISO 9001، ISO 14001، ISO 18001 و ISO 29001 می باشد، لذا تمامی مراحل تولید و کنترل کیفی براساس فرم ها و روش های ردیابی خاص بررسی شده و کیفیت محصولات براحتی قابل پیگیری می باشد.
کارخانه شرکت صباشیمی آریا پذیرای شما مشتریان عزیز جهت بازدید از کلیه قسمت های کارخانه خواهد بود.
برند های شرکت صبا شیمی آریا