استانداردهای IPS

 

  1. استاندارد IPS-M-TP-205 دانلود استاندارد

استاندارد مربوط به آستری  زینک ریچ اپوکسی پلی آمید

MATERIAL AND EQUIPMENT STANDARD FOR ZING-RICH EPOXY PAINT

  1. استاندارد IPS-M-TP-210 دانلود استاندارد

استاندارد مربوط به آستری زینک ریچ اتیل سیلیکات

MATERIAL AND EQUIPMENT STANDARD FOR ZINC SILICATE (INORGANIC ZINC-RICH) PAINT

  1. استاندارد IPS-M-TP-215 دانلود استاندارد

استاندارد مربوط به آستری اپوکسی پلی آمید بدون گرد روی

MATERIAL AND EQUIPMENT STANDARD FOR EPOXY - POLYAMIDE PRIMER

  1. استاندارد IPS-M-TP-220 دانلود استاندارد

استاندارد مربوط به رنگ میانی اپوکسی پلی آمید

MATERIAL AND EQUIPMENT STANDARD FOR EPOXY POLYAMIDE INTERMEDIATE PAINT

  1. استاندارد IPS-M-TP-235 دانلود استاندارد

استاندارد مربوط به رنگ رویه پلی یورتان

MATERIAL AND EQUIPMENT STANDARD FOR TWO PACK ALIPHATIC POLYURETHANE PAINT
برند های شرکت صبا شیمی آریا